Poczta Samorządowa

Obsługa EPUAP łatwa jak wysłanie maila

Poczta Samorządowa w jednym miejscu są obsługuje przesyłki ePUAP, skrzynkę e-mailową oraz Elektroniczne Biura Mieszkańców.

Opracowanie korespondencji elektronicznej w Poczcie Samorządowej

Aplikacja Poczta samorządowa pozwala w 4 krokach obsłużyć nadesłane pismo i wysłać odpowiedź do petenta.
1

Rejestracja pism przychodzących

Pisma nadesłane poprzez ePUAP lub Elektroniczne Biuro Podawcze są rejestrowane w urzędzie automatycznie.

2

Elektroniczna dekretacja pism

Dekretacja odbywa się w aplikacji Poczta Samorządowa. Pisma są elektronicznie przekazywane do  wskazanych pracowników. Dodatkowo mogą zostać udostępnione do wiadomości pracownikom odpowiedzialnym za nadzór.

3

Obsługa e-podpisu

Aplikacja Poczta Samorządowa umożliwia podpisywanie przez pracownika lub przekazanie do podpisu zwierzchnikowi. Popisywanie może być prowadzone w trybie "przejrzyj i podpisz jednym podpisem". Dzięki temu możemy za jednym razem elektronicznie podpisać wiele pism. Dodatkowo zwierzchnik może je podpisywać zdalnie.

4

Wysyłka pism z jednego miejsca

Wysyłka podpisanych pism na ePUAP lub Elektroniczne Biuro Podawcze wykonywana jest z jednego miejsca. W Poczcie Samorządowej nie ma ograniczeń co do wielkości czy liczby załączników.

Korzyści dla urzędu

 • Mniejsze koszty pocztowe
 • Bezinwestycyjne wdrożenie
 • Łagodne przygotowanie urzędu
  do powszechnych e-doręczeń
 • Łatwa rozbudowa do pełnego EZD

Korzyści dla mieszkańców

 • Urząd dostępny 24/7
 • Szybka wymiana pism =
  szybkie postępowanie
 • Dokumentacja sprawy
  zgromadzona w jednym miejscu

Korzyści dla pracowników urzędu

 • Łatwiejsza obsługa pism przychodzących
 • Łatwiejsze uzyskanie podpisu zwierzchnika
 • Podpisywanie wielu pism za jednym razem
 • Mniej pracy przy pismach wychodzących

Kalkulator oszczędności

Wskazujemy, że Poczta Samorządowa to łagodna ścieżka dojścia do e-urzędu. Poczta Samorządowa to również konkretne oszczędności tu i teraz. Chcesz wiedzieć jakie? Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Cennik i specyfikacja aplikacji
Poczta Samorządowa

Korzystanie z Poczty Samorządowej odbywa się w oparciu o model "nie korzystasz nie płacisz". Aplikacja jest udostępniana za darmo, a opłaty są naliczane za pisma wysłane przez urząd. Mieszkańcy korzystający z Elektronicznego Biura Podawczego nie ponoszą żadnych kosztów.

0
Dostęp do aplikacji
2,5
Przesyłka wychodząca z urzędu
Elektroniczne Biuro Podawcze
Dostęp 24/7 poprzez przeglądarkę internetową
Elektroniczne formularze dostępnych wniosków w urzędzie
Wysyłka wniosków do urzędu
Odbiór pism i decyzji urzędowych
Powiadomienia o nowym piśmie przychodzącym
Historia korespondencji z urzędem
Automatyczny rejestr korespondencji wychodzącej
Korespondencja przychodząca
Automatyczna rejestracja korespondencji elektronicznej
Integracja skrzynki przychodzącej ePUAP urzędu
Integracja z Elektronicznym Biurem Podawczym
Elektroniczne przekazywanie do dekretowania
Automatyczny rejestr korespondencji przychodzącej
Obieg dokumentów
Elektroniczne przekazywanie korespondencji pomiędzy pracownikami
Elektroniczna podpisywanie pism
Korespondencja wychodząca
Automatyczne generowanie egzemplarzy pisma w ilości dostosowanej do liczby podmiotów
Obsługa elektronicznego podpisywania pism
Integracja skrzynki wychodzącej ePUAP urzędu
Integracja z Elektronicznym Biurem Podawczym
Automatyczny rejestr korespondencji wychodzącej