Magistrat EZD

Wszystko wskazuje na to, że w urzędach kończy się era dokumentów papierowych

Czas pomyśleć o aplikacji do obsługi dokumentów elektronicznych [EZD].

Na co zwracać uwagę wybierając system EZD

Intuicyjny, łatwy do opanowania interfejs

Interfejs aplikacji to klucz to sukcesu. Musi być przejrzysty, używać powszechnie rozpoznawanych ikon, które są dostępne zawsze w tym samym miejscu.

Możliwie ograniczona ilość operacji do opanowania

EZD powinno być tak zorganizowane, aby poszczególni pracownicy korzystali z aplikacji dostosowanej do ich specyfiki pracy.

Oszczędne prezentowanie dostępnych funkcji

Kompletna aplikacja EZD udostępnia dziesiątki funkcji. Trzeba ułatwić pracę użytkownikowi i pokazywać tylko te funkcję, które mogą być używane w danym momencie.

Wygoda w używaniu aplikacji

Przygotowanie pism bezpośrednio w EZD  to przykłady funkcji, która sprawia, że wprowadzenie EZD podnosi wygodę pracy.

Łatwość wdrożenia

Dojrzała aplikacja EZD powinna zawierać funkcje wspierające proces wdrożenia.

Udostępnianie  Elektronicznego Biura Mieszkańca

Wprowadzenie EZD może być również ułatwieniem dla mieszkańców. Uruchomienie Elektronicznego Biura Mieszkańców oznacza urząd dostępny w trybie24/7.

Jak my to robimy czyli w obieg dokumentów EZD Magistrat

Z aplikacją EZD Magistrat  wykonasz wszystkie prace związane z rejestracją, dekretowaniem, tworzeniem, podpisywaniem i wysyłką pism.. Nie trzeba wypełniać metryk czy ręcznie porządkować plików ponieważ dba o to nasza aplikacja. Ty możesz skupić się na pracy merytorycznej.
Z aplikacją Magistrat wszystkie prace związane z rejestracją, dekretowaniem, tworzeniem, podpisywaniem i wysyłką pism wykonasz w jednym programie.

Zaletą integracji i obsługi całego procesu opracowania pism w jednej aplikacji, jest zmniejszenie ilości pracy na każdym etapie. Nie trzeba wypełniać metryk, zapisywać plików na dysku, wczytywać plików do aplikacji, czy ich ręcznie porządkować. Z Magistratem skupiasz się na pracy merytorycznej, a o resztę dba aplikacja.
1

Rejestracja pism przychodzących

Pisma elektroniczne zostaną zarejestrowane automatycznie. Pisma nadesłane w formie papierowej zarejestruj w kilku prostych krokach.

2

Elektroniczna dekretacja pism

Elektronicznie przekazuj oraz udostępniaj do wiadomości nadesłane pisma.

3

Elektronicze teczki spraw

Dostęp do dokumentacji spraw uzyskasz po jednym kliknięciu. Pisma które Ty utworzysz zostaną automatycznie powiązane z teczka sprawy.

4

Edytor tekstu połączony z aplikacją

W aplikacji zapiszesz swoje szablony pism. Dodatkowo, tworzone przez Ciebie pisma mogą pobierać dane z teczki sprawy.

5

Elektroniczne podpisywanie

Podpisuj samodzielnie lub przekazuj je do podpisania zwierzchnikowi. Korzystaj z opcji jednoczesnego podpisu wiele pism.

6

Wygodna obsługa wysyłki

Pisma elektroniczne wysyłane bez ograniczeń co do ich wielkości czy liczby załączników. Dla pism papierowych wygodna obsługa kart nadawczych i zwrotek ZPO.

Cennik EZD Magistrat

Gmina wiejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina miejska
Starostwo powiatowe
4500
5500
6500
6500
opłata roczna
450
550
650
650
opłata miesięczna

Specyfikacja EZD Magistrat

Obieg dokumentów
Elektroniczne przekazywanie korespondencji pomiędzy pracownikami
Elektroniczna akceptacja i podpisywanie pism
Elektroniczne teczki spraw
Elektroniczne teczki dla prowadzonych spraw
Porządkowanie teczek zgodne z klasyfikacją JRWA
Automatyczne udostępnianie teczek zwierzchnikom
Automatyczne budowanie metryki sprawy
Udostępnianie i przekazywanie teczek pomiędzy pracownikami
Korespondencja przychodząca
Rejestracja korespondencji papierowej i elektronicznej
Integracja skrzynki przychodzącej ePUAP urzędu
Elektroniczne przekazywanie do dekretowania
Automatyczny rejestr korespondencji przychodzącej
Tworzenie dokumentów
Automatyczne budowanie powiązania pomiędzy teczką sprawy a pismem
Zintegrowany edytor tekstu z szablonami pism i wspólną pracą nad dokumentem w aktualnej wersj
Automatycznie uzupełniane elementy pisma jak adresy i nazwy podmiotów czy numer sprawy
Automatyczne uzupełnianie metryki dokumentów
Korespondencja wychodząca
Automatyczne generowanie egzemplarzy pisma w ilości dostosowanej do liczby podmiotów
Obsługa elektronicznego podpisywania pism
Automatyczne budowanie kart nadawczych
Zaawansowana obsługa zwrotek ZPO
Integracja skrzynki wychodzącej ePUAP urzędu
Automatyczny rejestr korespondencji wychodzącej

Często zadawane pytania