Elektroniczne Biuro Mieszkańca

Wizyta w urzędzie bez wychodzenia z domu

Coraz więcej mieszkańców oczekuje, że sprawy w urzędzie będzie można załatwić zdalnie.

Logowanie przy pomocy Profilu zaufanego

Do EBM ma dostęp każda osoba, która posiada profil zaufany lub korzysta z logowania profilem bankowym.

Proste i intuicyjne menu

Menu składa się z kliku elementów i jest czytelnie opisane.

Przygotowane formularze wniosków

Aplikacja ułatwia przygotowanie wniosków udostępniając łatwe do wypełnienia formularze.

Podpisywanie pism profilem zaufanym

Aplikacja dba, aby wszystkie składane pisma i wnioski były poprawne i zawierały prawidłowy podpis elektroniczny.

Potwierdzenia nadania i odbioru

Aplikacja generuje specjalne dokumenty potwierdzające nadanie i odbiór pism.

Czytelna prezentacja dokumentacji sprawy

Pisma są przechowywane i prezentowane oddzielnie dla każdej sprawy.

Cennik

Gmina wiejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina miejska
Starostwo powiatowe
1000
1500
2000
2000
opłata roczna