Budżet w całym urzędzie pod kontrolą

Twórz, realizuj i kontroluj budżet na poszczególnych stanowiskach. Sukces realizacji budżetu zależy od każdego pracownika. To właśnie na poszczególnych stanowiskach w urzędzie odbywa się realizacja zadań budżetowych, zawierane są umowy z dostawcami i wykonawcami, tworzone są zaangażowania środków finansowych czy rozliczane są zadania już zrealizowane. Aplikacja Budżet ułatwia realizację i kontrolę budżetu na wszystkich etapach tam, gdzie jest ona potrzebna – u poszczególnych pracowników.

Akceptuj zaangażowania elektronicznie

Gdy dodajesz zaangażowania aplikacja Budżet informuje Cię o wolnych środkach i pilnuje, aby ich nie przekroczyć. Utworzone zaangażowania są automatycznie przekazywane do akceptacji według przyjętego schematu akceptacji formalnej. Elastyczność konfiguracji schematu akceptacji i elektroniczne podpisywanie zaangażowań znacznie ułatwia ich procedowanie. Aplikacja Budżet gwarantuje, że tworzone zaangażowania są poprawne pod względem merytorycznym oraz formalnym i sprawia, że cały proces jest przejrzysty.

Znaj bieżący stan rozliczenia prowadzonych zadań budżetowych

W aplikacji Budżet rozliczanie, a zarazem kontrola zadań budżetowych poprzez otrzymane faktury, rachunki oraz umowy są wykonywane przez pracowników, którzy odpowiadają za konkretne zadania. Nie zmienia to funkcjonującej zasady, że to księgowość urzędu odpowiada ostatecznie za właściwe rozliczenia, lecz daje możliwość dodatkowej kontroli. Pracownicy nie muszą za każdym razem weryfikować stanu zaawansowania finansowego realizacji zadań budżetowych, a dane te są dostępne w każdej chwili na ich stanowiskach.

Budżet

do 5 użytkowników

2 000 zł
rocznie

każde kolejne stanowisko

350 zł

Budżetowanie zadań

Tworzenie zadań budżetowych w tym wieloletnich przez pracowników odpowiedzialnych za ich realizację

Automatyczne łączenie budżetów zadaniowych pracowników w budżet całego urzędu

Korekty budżetu w ślad za zmianą WPF i bieżących korekt budżetu urzędu


Kontrola zadań budżetowych

Informacja o zadaniach i stopniu ich realizacji na poziomie pracownika, wydziału i całego urzędu

Bieżąca kontrola nad realizacją zadań budżetowych przez zwierzchnika i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań


Zaangażowania środków

Tworzenie zaangażowań środków dla realizowanych zadań w tym na lata przyszłe

Elektroniczne procedowanie i akceptacja zaangażowań według ścieżki przyjętej w urzędzie


Rejestracja umów i faktur

Tworzenie powiązania pomiędzy zadaniem a umową dotyczącą tego zadania

Tworzenie powiązania faktur z zaangażowaniami środkami

Możliwość utworzenia automatycznego rejestru umów i faktur zawieranych przez urząd i prezentacja ich na BIP