Zintegrowany legislator z elektronicznym podpisywaniem

Twórz projekty uchwał i zarządzeń w zintegrowanym edytorze tekstu na poszczególnych stanowiskach w urzędzie. Podpisuj projekty elektronicznie paroma kliknięciami bądź przekazuj je zwierzchnikowi, a następnie załączaj do porządku obrad. Dzięki liście projektów uchwał zawsze wiesz nad jakimi dokumentami pracują pracownicy urzędu i na jakim etapie są prace.

Obrady dostępne na żywo

Transmituj na żywo oraz nagrywaj obraz i dźwięk z sali posiedzeń rady. Nagrane obrady udostępniaj na portalu mieszkańca i stronach BIP urzędu. Masz możliwość ustawienia jednej kamery obejmującej całą salę rady lub instalacji kilku kamer z funkcją przełączania scen. Dołącz do systemu mikrofon lub podłącz istniejący system nagłośnieniowy, wykorzystywany w trakcie posiedzeń rady. Aplikacja Biuro Rady jest dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb.

Elektroniczne głosowanie – zapomnij o ręcznym podliczaniu głosów

Prezentuj przebieg głosowania na sali obrad i na portalu mieszkańca. Radni oddają głosy na tabletach, smartfonach bądź pilotach, a aplikacja Biuro Rady automatycznie sprawdza kworum, zlicza głosy i pokazuje wyniki. Obsługuj wszystkie rodzaje głosowań takie jak: jawne, tajne, większość kwalifikowana, większość bezwzględna czy wybór jednego z kliku. Po zakończonej sesji wszystkie głosowania są archiwizowane i grupowane na czytelnych listach sesji oraz radnych.

Portal radnego – wszystkie materiały dla radnych w jednym miejscu, zawsze pod ręką

Koniec z czasochłonnym drukowaniem, kserowaniem i wysyłaniem materiałów przed obradami. Udostępniaj radnym porządek obrad wraz z dokumentami na nadchodzącą sesję w wersji elektronicznej na portalu radnego. Po zalogowaniu na portal, radni zyskują dodatkowo dostęp do wszystkich materiałów i szczegółowych informacji dotyczących głosowań z zakończonych posiedzeń.

Wykorzystaj zalety oprogramowania i sprzęt, który już masz

Nie musisz wydawać mnóstwa pieniędzy na dedykowany sprzęt do transmisji i obsługi obrad rady. Użyj sprzętu, który już masz i wykorzystaj możliwości, jakie daje oprogramowanie. W najprostszym zestawieniu wystarczy komputer i kamera do obsługi i transmisji sesji oraz komputery, tablety, smartfony bądź piloty do oddawania głosów przez radnych, nawet w mieszanej kombinacji.

Publikuj w RIO, WDU i BIP

Zakończ prace nad uchwałami i zarządzeniami zatwierdzonymi podczas sesji. Wprowadź ostatnie korekty i przekaż podpisane uchwały i zarządzenia do publikacji w RIO i Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Cały proces wykonasz bezpośrednio w aplikacji Biuro Rady.

Często zadawane pytania

Biuro Rady

Legislator

5 000 zł

Sesja

rocznie
2 800 zł
3 800 zł
rocznie
rocznie

Obsługa sesji

Przygotowanie porządku obrad z materiałami

Moderowanie sesji

Obsługa elektronicznych głosowań

Szybkie protokołowanie

Transmisja i nagrywanie obrad

Portal radnego

Materiały na sesje rady

Elektroniczne głosowania

Historia głosowań i sesji

Portal mieszkańca

Materiały z sesji rady

Historia głosowań i sesji

Transmisja i nagrania z sesji

Obieg dokumentów w biurze rady

Dokumenty przechowywane elektronicznie

Edytor legislacyjny

Przygotowanie uchwał i zarządzeń w formacie XML

Elektroniczne udostępnianie i akceptacja uchwał i zarządzeń

Publikacja uchwał i zarządzeń

Publikacja uchwalonych aktów prawa miejscowego na BIP, WDU i RIO